Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

 

v souladu s nařízením EU o ochraně osobních dat (GDPR – General Data Protection Regulation) Vás chceme informovat ohledně zásad ochrany osobních údajů v naší společnosti.

Naše společnost bere velice vážně problém ochrany osobních dat a této oblasti vždy věnovala náležitou péči. S ohledem na novou legislativní úpravu, která vstupuje v platnost od 25. 5. 2018, upravujeme obchodní a administrativní procesy ve společnosti tak, abychom plně zabezpečili ochranu osobních údajů a plně vyhověli požadavkům GDPR.

Vaše osobní údaje jsou v informačním systému naší společnosti chráněny v nejvyšší možné míře proti zcizení a případnému zneužití. Jejich rozsah je omezen na minimum nezbytné pro naši vzájemnou spolupráci a efektivní komunikaci. Vždy pracujeme pouze s kontaktními údaji, jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla a poštovní adresa, případně další údaje, které jste nám poskytli během naší spolupráce pro obchodní účely. Data uchováváme na dobu nezbytně nutnou po dobu trvání spolupráce s ohledem na plnění vzájemných závazků tj. po dobu trvání smluv, platnosti záruk popř. dalších závazků vyplývajících ze zákona či smluvních ujednání.

Vždy na požádání Vám sdělíme, jaká data jsou o Vaší společnosti uchována, po jak dlouhou dobu a v jaké podobě. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat na níže uvedenou adresu písemně nebo emailem.

V případě Vašeho nesouhlasu s uschováváním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese písemně nebo e-mailem Vaše data budou z našeho systému bez zbytečného odkladu nevratně odstraněna.

Kontakt pro komunikaci k ochraně osobních dat:

Adresa: Spirax Sarco spol. s r.o., Pražská 1455/18a, 102 00 Praha 10
E-mail: gdpr@cz.spiraxsarco.com

Email:

Telefon:

Odpovědná osoba:

 

V Praze dne 24. 5. 2018

 

Ing. Filip Procházka

jednatel

 

Načítám data